Στο βίντεο αυτό παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα του οδοντικού εμφυτεύματος σε σχέση με την απλή γέφυρα.

Μεγάλη σημασία έχει η συμπεριφορά των δύο μεθόδων σε βάθος χρόνου.